logoUP_pl

Uniwersytet Pedagogiczny

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Pedagogiczny

 

Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych

 


 

21. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

„CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA”

23-24 września 2011


 

Referaty

Sprawozdanie z sympozjum

Sprawozdanie i zdjęcia przygotował

internetowy serwis pedagogiczny reedukacja.pl