SPIS  TREŚCI

 

Wszystkie teksty (udostępnione za zgodą autorów) są w formacie PDF.

Jeżeli nie masz programu do odczytu takich plików, pobierz stąd program

Adobe Acrobat Reader.

 

 

Emilia Musiał, Irena Pulak

Przedmowa

tekst PDF

 

Wiesław Babik

O manipulowaniu informacją w prywatnej i publicznej przestrzeni informacyjnej

tekst PDF

 

Małgorzata Bartoszewicz

Lekcja chemii w kapciach i szlafroku

tekst PDF

 

Katarzyna Blak

Internet a przyszłość książki. Rozważania z perspektywy cyfrowego tubylca

tekst PDF

 

Katarzyna Blak

Portale społecznościowe jako narzędzie edukacyjne

tekst PDF

 

Agnieszka Chrząszcz, Jan Kusiak

Wykorzystanie e-Portfolio jako elementu certyfikacji nauczycieli w zakresie TIK

tekst PDF

 

Janusz Gajda

Oblicza piękna przekazów medialnych

tekst PDF

 

Hanna Gulińska

Nowe narzędzia nauczyciela i ucznia w procesie nauczania-uczenia się

tekst PDF

 

Lechosław Hojnacki

Szkoła wobec nowych technologii – między szansą a zagrożeniem

tekst PDF

 

Bożena T. Jarosz

Prezi versus PowerPoint

tekst PDF

 

Stanisław Juszczyk

Internet – współczesne medium komunikacji społecznej

tekst PDF

 

Witold Kołodziejczyk

W poszukiwaniu wizji szkoły przyszłości

tekst PDF

 

Marek Konieczniak

Poszukiwanie tożsamości w cyberprzestrzeni. Implikacje pedagogiczne

tekst PDF

 

Wioletta Kwiatkowska, Małgorzata Skibińska

Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych

tekst PDF

 

Janusz Morbitzer

Szkoła w epoce płynnej nowoczesności

tekst PDF

 

Emilia Musiał

Planowanie procesu dydaktycznego a nowe media

tekst PDF

 

Sidey Myoo

Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online

tekst PDF

 

Małgorzata Nodzyńska

Możliwości wykorzystania „Google Dokumenty” w indywidualizacji nauczania, pracy grupowej oraz w badaniach operacji wykonywanych przez uczniów

tekst PDF

 

Zdzisław Nowakowski

Certyfikowanie nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w dydaktyce

tekst PDF

 

Jan Rajmund Paśko

Narzędzia komputerowe do badania wyobrażeń drogą do poprawy efektów edukacji

tekst PDF

 

Agata Peryt-Poręba

Akademicka pedeutologia informatyczno-medialna przyszłych nauczycieli polonistów

tekst PDF

 

Tomasz Pieper

Edukacja informatyczna w systemie

tekst PDF

 

Irena Pulak, Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska

Infografika – graficzne piękno informacji

tekst PDF

 

Andrzej Rychlik

Budowa i eksploatacja szerokopasmowego dostępu do Internetu jako podstawy organizacji społeczeństwa informacyjnego

tekst PDF

 

Iwona Sadowska

Konieczność modyfikacji procesu kształcenia nauczycieli

tekst PDF

 

Maciej M. Sysło

Myślenie komputacyjne. Informatyka dla wszystkich uczniów

tekst PDF

 

Magdalena Szpunar

Information wants to be free – casus Wikileaks

tekst PDF

 

Dominika Świerżewska

Internet jako narzędzie komunikacji w działaniach promocyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

tekst PDF

 

Paweł Topol

Przyjedź na konferencję do Second Life

tekst PDF

 

Kazimierz Wenta

Telewizja internetowa w edukacji

tekst PDF

 

Andrzej Wołodźko

Edukacja czy manipulacja medialna

tekst PDF

 

Jolanta Zielińska

Internet jako medium wspierające rodzinę dziecka niepełnosprawnego

tekst PDF