SPIS  TREŚCI

 

Wszystkie teksty (udostępnione za zgodą autorów) są w formacie PDF.

Jeżeli nie masz programu do odczytu takich plików, pobierz stąd program

Adobe Acrobat Reader.

 

 

Janusz Morbitzer

Przedmowa

tekst PDF

 

Alexandra Letko Adamíková, Ľubomír Zelenický

The comparation of Slovak and Polish physics textbooks focusing on illustrations

tekst PDF

 

Anna Andrzejewska

Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni

tekst PDF

 

Wiesław Babik, Sylwia Cholewiak

Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z portalu społecznościowego Facebook

tekst PDF

 

Małgorzata Bartoszewicz

Multimedialne wspomaganie procesu nauczania-uczenia się chemii w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej

tekst PDF

 

Józef Bednarek

Cyberprzestrzeń i roboty humanoidalne nowym wyzwaniem edukacji

tekst PDF

 

Michal Benko

On the use of model of growth of knowledge by repetition in didactics experiments

tekst PDF

 

Katarzyna Blak

Dziennikarstwo internetowe jako forma edukacji medialnej

tekst PDF

 

Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

Cyfrowy nauczyciel – szkoła w dobie technologii informacyjnych

tekst PDF

 

Piotr Boroń

Zapiski historyka na marginesie „miękkiego ostrza” Paula Levinsona

tekst PDF

 

Piotr Drzewiecki

Descholaryzacja edukacji medialnej w Polsce? Diagnoza, problemy i perspektywa rozwoju

tekst PDF

 

Rafał Głębocki

Analiza potrzeb szkoleniowych i projektowanie dydaktyczne e-szkolenia

tekst PDF

 

Rafał Głębocki

Hipermedialność a e-szkolenie

tekst PDF

 

Tomasz Goban-Klas

Nauki o mediach – baza czy nadbudowa nowych teorii nauk społecznych?

tekst PDF

 

Włodzimierz Gogołek

Nowy wymiar zasobów informacyjnych WWW

tekst PDF

 

Lech Górniak, Edyta Nowak-Żółty

Czynniki specyficzne i niespecyficzne w ocenie skuteczności kształcenia z wykorzystaniem tutoringu i e-learningu

tekst PDF

 

Hanna Gulińska

Elektroniczne rozwiązania wspomagające naukę chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

tekst PDF

 

Jacek Jędryczkowski

Indywidualizacja procesu uczenia się a formy komunikacji w e-learningowym module edukacyjnym (wyniki badań)

tekst PDF

 

Elżbieta Kiedrowicz, Grzegorz Kiedrowicz

Problem ilościowego pomiaru wiarygodności informacji w Internecie

tekst PDF

 

Józef Kloch, Monika Marta Przybysz

Edukacja medialna w seminariach duchownych. Dylematy i propozycje

tekst PDF

 

Witold Kołodziejczyk

Szkoła a talent ucznia

tekst PDF

 

Marek Konieczniak

Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji

tekst PDF

 

Karol Kowalczuk

Wirtualne przygody w świecie gier komputerowych – nowy obszar edukacyjnej eksploracji

tekst PDF

 

Maria Kozielska

Rola technologii informacyjnych w akademickim kształceniu technicznym

tekst PDF

 

Wioletta Kwiatkowska

Młodzi dorośli w obliczu kształcenia internetowego: spojrzenie z perspektywy dydaktyki różnicowej

tekst PDF

 

Janusz Morbitzer

Medialność a sprawność edukacyjna ucznia

tekst PDF

 

Krzysztof Mudyń

O rożnych aspektach antropomorfizacji, „systemach intencjonalnych” i dyskretnym uroku technologii

tekst PDF

 

Roberto Muffoletto

It is Over: Education As We knew It

tekst PDF

 

Emilia Musiał

Sieciowcy” a potencjał edukacyjny Sieci

tekst PDF

 

Sidey Myoo

Uniwersytet w sieci. Od e-learningu do e-akademizmu

tekst PDF

 

Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Paśko

Projektowanie doświadczeń wspomaganych komputerowo jako jeden z elementów kształcenia nauczycieli chemii oraz wpływ tego typu doświadczeń na wyobrażenia uczniów o strukturze materii

tekst PDF

 

Jan Rajmund Paśko

Komputery dla szkoły czy szkoła dla komputerów? Rozważania wieloletniego pedagoga i nauczyciela

tekst PDF

 

Tomasz Pieper

Trener – nauczyciel nie z tej ziemi?

tekst PDF

 

Marcin Polak

Edukacja w strumieniu zmian. Dokąd płyniemy?

tekst PDF

 

Agata Poręba

Blog jako narzędzie konstruktywistyczne na lekcjach języka polskiego w gimnazjum

tekst PDF

 

Irena Pulak, Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska

Potrzeba kształtowania świadomości informacyjnej w zakresie materiałów wizualnych w szkolnictwie wyższym

tekst PDF

 

Marcin Purchałka, Katarzyna Brzenska

Rola mediów w promocji zdrowia, edukacji i komunikacji społecznej

tekst PDF

 

Izabela Rudnicka

Nowe środowiska uczenia się i nauczania w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej biblioteki szkolnej z wykorzystaniem bloga

tekst PDF

 

Andrzej Rychlik

Cybernetyczny model społeczeństwa informacyjnego

tekst PDF

 

Iwona Samborska

Świat życia dziecka – dylemat rzeczywistości i doświadczanych przestrzeni

tekst PDF

 

Krzysztof Stanikowski

Meandry komunikacji sieciowej. Internet w życiu społecznym osób starszych

tekst PDF

 

Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba

Edukacja osób niepełnosprawnych w Internecie

tekst PDF

 

Maciej M. Sysło

Indywidualizacja kształcenia: idee, metody, narzędzia

tekst PDF

 

Aneta Szablowska-Midor

Komunikacja zindywidualizowana w nauczaniu online

tekst PDF

 

Magdalena Szpunar

Pokolenie Ctrl+C Ctrl+V

tekst PDF

 

Ryszard Tadeusiewicz

Korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych. Analiza konkretnego przypadku

tekst PDF

 

Sebastian Wasiołka

Wybrane aspekty edukacji interaktywnej

tekst PDF

 

Kazimierz Wenta

Ucieczka od wolności i edukacji do sieci informacyjnej

tekst PDF

 

Jolanta Zielińska

Przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji alternatywnej

tekst PDF

 

Katarzyna Ziębakowska-Cecot

Kto się boi mediów? Wybrane aspekty społeczne i edukacyjne funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego

tekst PDF