SPIS  TREŚCI

 

Wszystkie teksty (udostępnione za zgodą autorów) są w formacie PDF.

Jeżeli nie masz programu do odczytu takich plików, pobierz stąd program

Adobe Acrobat Reader.

 

 

Janusz Morbitzer

Przedmowa

tekst PDF

 

Alexandra Letko Adamíková, Ľubomír Zelenický, Roman Rosiek

Usage Possibilities of the Eye Tracking Device in Testing Comics Illustrations in the Physical Text

tekst PDF

 

Wiesław Babik, Marta Sikorska

Blogi naukowe narzędziem upowszechniania informacji i wiedzy

tekst PDF

 

Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska

Nauczanie uczenia się chemii z wykorzystaniem doświadczeń domowych SSC oraz TI jako kształtowanie badawczego sposobu myślenia

tekst PDF

 

Michal Benko, Boris Lacsný, Rudolf Podoba, Aba Teleki

On the meaning of the features in learning curve measurements by MGKR

tekst PDF

 

Władysław Błasiak, Małgorzata Godlewska, Roman Rosiek, Dariusz Wcisło

Nowe technologie w badaniach edukacyjnych

tekst PDF

 

Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

„Pokolenie C” w roli studentów – uczenie się w pułapce klikania?

tekst PDF

 

Piotr Boroń

Edukacja przez media, do mediów, ku mediom...

tekst PDF

 

Bożena Dusza

Telewizja w codzienności dziecka przedszkolnego (raport z badań)

tekst PDF

 

Jolanta Gałecka

Jak ulepszyć proces uczenia się i poprawić system edukacji – myśli zebrane z międzynarodowych konferencji

tekst PDF

 

Rafał Głębocki

Środowiska uczenia się i partnering jako kierunek rozwoju szkoły w epoce cyfrowej

tekst PDF

 

Tomasz Goban-Klas

Uniwersytet 2.0: progres czy regres?

tekst PDF

 

Marek Hallada

Fotografia dydaktyczna w programie multimedialnym i podręczniku „Śladami historii” dla klasy pierwszej gimnazjum

tekst PDF

 

Tomasz Huk

Media jako czynnik wspierający rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

tekst PDF

 

Agnieszka Iwanicka

Kompetencje medialne absolwentów pedagogiki wobec rynku pracy

tekst PDF

 

Bożena Jarosz

Wybrane usługi zdalne wykorzystywane w edukacji i w pracy zawodowej

tekst PDF

 

Mariusz Jędrzejko

Od Cro Magnon do Facebooka – wielopłaszczyznowe implikacje cyfrowej rewolucji

tekst PDF

 

Piotr Karaś

Pomiędzy mediami cyfrowymi a technologią. Bezpieczeństwo danych – aspekt edukacyjny

tekst PDF

 

Elżbieta Kiedrowicz, Grzegorz Kiedrowicz

Stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ujęciu statystycznym

tekst PDF

 

Małgorzata Klisowska

Infobrokervs. „badacz”. O e-determinantach (nie)efektywności transferu wiedzy fizycznej

tekst PDF

 

Witold Kołodziejczyk

Co zagraża polskiej szkole?

tekst PDF

 

Marek Konieczniak

Odszkolnianie edukacji – koan czy oksymoron?

tekst PDF

 

Karol Kowalczuk

Wykorzystanie gry komputerowej w przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych

tekst PDF

 

Agnieszka Kulig

Język polski wprawiony w ruch – twórcze zastosowanie aplikacji Prezi w dydaktyce

tekst PDF

 

Janusz Miąso

Starcie paradygmatów koncepcji człowieka – homo sapiens sapiens kontra homo mediens – konieczność sięgania głębiej ku pozytywnemu pedagogicznemu modelowaniu

tekst PDF

 

Danuta Morańska

Zastosowanie netbooków w klasach I-III a efekty kształcenia

tekst PDF

 

Krzysztof Mudyń

O inteligencji emocjonalnej i emocjonalności użytkowników cyberprzestrzeni

tekst PDF

 

Emilia Musiał

Wielowymiarowość nowych mediów

tekst PDF

 

Marcin Musioł

Kształtowanie świata wartości dziecka wspomagane mediami

tekst PDF

 

Ryszard Pęczkowski

Mała szkoła – likwidacja czy progres?

tekst PDF

 

Małgorzata Pietrzak

Transmedia i cross-media w edukacji

tekst PDF

 

Marlena Plebańska

Podręczniki elektroniczne. Przegląd dostępnych możliwości

tekst PDF

 

Grzegorz Polański

Heurystyki wydawania sądów społecznych w mediach

tekst PDF

 

Agata Poręba

Funkcjonowanie szkolnych stron internetowych(na przykładzie 30 gimnazjów z województwa lubelskiego)

tekst PDF

 

Piotr Remża

Komputer i tablica interaktywna jako narzędzia w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym

tekst PDF

 

Izabela Rudnicka

W stronę nauczania mobilnego – prezentacja i wizualizacja treści wsparciem dla ucznia cyfrowej szkoły

tekst PDF

 

Iwona Samborska

Przestrzeń uczenia się dziecka – wyłanianie się wiedzy i kompetencji funkcjonalnych

tekst PDF

 

Katarzyna Stachowska

Narzędzia multimedialne i tradycyjne w terapii dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dylemat wyboru pedagoga specjalnego i logopedy

tekst PDF

 

Magdalena Szpunar

Nauka przeciw fałszerstwom?

tekst PDF

 

Ryszard Tadeusiewicz

Specyfika komputerowego wspomagania nauczania w przypadku kształcenia lekarzy

tekst PDF

 

Paweł Topol

O funkcjonalności edukacyjnej światów wirtualnych

tekst PDF

 

Anna Waligóra-Huk

Rola mediów w procesie planowania i orientacji edukacyjno-zawodowej uczniów gimnazjum z terenu wiejskiego

tekst PDF

 

Natalia Walter

Wsparcie wychowawcze online

tekst PDF

 

Magdalena Wasylewicz

„Ja” realne i „Ja” wirtualne – tożsama czy nowa wersja samych siebie?

tekst PDF

 

Kazimierz Wenta

Meandry zaufania do Internetu w nieprzychylnym świecie

tekst PDF

 

Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska

Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów

tekst PDF

 

Nina Woderska

Dawca z Facebooka. Internet i media społecznościowe w propagowaniu idei dawstwa narządów do transplantacji

tekst PDF

 

Albert Wołkiewicz

Testament Cyfrowego Imigranta – Benedykt XVI do mieszkańców cyfrowego świata

tekst PDF

 

Andrzej Wołodźko

Donkiszoteria jako sposób zachowań wzmacniany wirtualną rzeczywistością

tekst PDF

 

Marta Wrońska

Dorastanie w środowisku cyfrowym – od immersji, poprzez bezkrytyczną fascynację, do kultury medialnej

tekst PDF

 

Ewa Zawisza-Masłyk

Medialne zawłaszczanie wpływu społecznego na życie nastolatków

tekst PDF

 

Jolanta Zielińska

Interfejs mózg – komputer w teorii i praktyce

tekst PDF

 

Monika Zielińska, Marlena Pieniążek

Wizerunek kobiety w reklamie w kontekście pedagogiki medialnej

tekst PDF

 

Katarzyna Ziębakowska-Cecot

Edukacja medialna wobec zagrożeń nałogów cyfrowych

tekst PDF