SPIS  TREŚCI

 

Wszystkie teksty (udostępnione za zgodą autorów) są w formacie PDF.

Jeżeli nie masz programu do odczytu takich plików, pobierz stąd program

Adobe Acrobat Reader.

 

 

Janusz Morbitzer

Przedmowa

tekst PDF

 

Wiesław Babik, Karolina Piaśnik

O wiarygodności informacji

tekst PDF

 

Małgorzata Bartoszewicz

Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem podręcznika elektronicznego – oczekiwania i praca z nim w opinii nauczycieli i uczniów

tekst PDF

 

Hanna Batorowska

Centrum uczenia się i kreatywnych spotkań w cyfrowej szkole. Model BCI proponowany przez wydawnictwo SUKURS

tekst PDF

 

Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

Pokolenie „tl; dr” – refleksje o kulturze czytelniczej młodzieży w zmediatyzowanym świecie

tekst PDF

 

Piotr Boroń

Wątki edukacji medialnej w zapowiedziach komitetów wyborczych do Parlamentu RP (w latach 1989-2011)

tekst PDF

 

Napoleon Bryl

Nauczanie interdyscyplinarne z wykorzystaniem mobilnych technologii na przykładzie aplikacji Biophilia, Björk

tekst PDF

 

Jolanta Gałecka

Media i transalfabetyzm a zrozumienie informacji – kilka przykładów zastosowania narzędzi cyfrowych do przetwarzania materiału „lekcyjnego”

tekst PDF

 

Tomasz Goban-Klas

Człowiek – media – inwigilacja: edukacja

tekst PDF

 

Beata Godejord

Networked Learning: Negotiating Knowledge in Open Education

tekst PDF

 

Anna Gruhn, Eliza Hetkowska

Działania fundacji Nowoczesna Polska w obszarze edukacji medialnej

tekst PDF

 

Hanna Gulińska

Miejsce podręczników w nowoczesnej edukacji

tekst PDF

 

Lechosław Hojnacki

WebQuest w pracy nauczyciela

tekst PDF

 

Tomasz Huk

Interferencja światów: realnego i wirtualnego a postawy i nawyki dzieci w wieku szkolnym

tekst PDF

 

Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała

Aktywność użytkowników przestrzeni Web 2.0 w procesie przetwarzania informacji o charakterze edukacyjnym

tekst PDF

 

Dorota Janczak, Izabela Rudnicka

Nauczyciel przyszłości w Edukacji na Nowo – refleksje i wnioski ze szkolenia pilotażowego projektu

tekst PDF

 

Bożena Jarosz

Narzędzie do tworzenia ankiet online w usłudze Google Dysk

tekst PDF

 

Mariusz Jędrzejko

Czy cybertechnologie uzależniają? – spory nie tylko pedagogiczne

tekst PDF

 

Piotr Karaś

Edukacja zdalna – od teorii do praktyki

tekst PDF

 

Anna Kawula, Ewa Zawisza

Komputer jako znaczący towarzysz rodziny

tekst PDF

 

Małgorzata Klisowska, Stanisław Topolewicz

Otwarte środowisko aplikacji matematycznych SAGE w (samo)kształceniu fizyczno-informatycznym

tekst PDF

 

Witold Kołodziejczyk

Od dydaktyki pouczania w kierunku szkoły umożliwiania

tekst PDF

 

Karol Kowalczuk

Niebezpieczne gry komputerowe? – stereotypy i uprzedzenia

tekst PDF

 

Janusz Miąso

Starcie paradygmatów: logosferycznego i ikonosferycznego – strategicznym wyzwaniem dla pedagogiki medialnej

tekst PDF

 

Danuta Morańska

Przygotowanie nauczycieli do pracy w cyfrowej szkole – Akademia e-Nauczyciela w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

tekst PDF

 

Krzysztof Mudyń

Pochwała wiedzy negatywnej. Niektóre konteksty, niektóre konsekwencje

tekst PDF

 

Emilia Musiał

Nowe technologie a przyjazne środowisko uczenia się

tekst PDF

 

Sidey Myoo

Kłopoty z e-learningiem (na marginesie Academia Electronica)

tekst PDF

 

Edyta Nowak-Żółty, Lech Górniak

Znaczenie relacji zaufania w tutoringu akademickim

tekst PDF

 

Małgorzata Pietrzak

Zastosowanie metod kartograficznych do tworzenia infografiki edukacyjnej

tekst PDF

 

Marlena Plebańska

e-Podręcznik środowiskowy – przegląd dostępnych możliwości

tekst PDF

 

Grzegorz Polański

Cechy pokolenia sieci w perspektywie pokolenia Y – raport z badań

tekst PDF

 

Jacek Pyżalski, Michał Klichowski

Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeń

tekst PDF

 

Iwona Samborska

Przestrzeń i miejsce w kreowaniu tożsamości dziecka

tekst PDF

 

Bohumír Soukup

Międzynarodowy projekt „Twórcza Informatyka z Baltie“ – zmiana myślenia w polskich szkołach?

tekst PDF

 

Katarzyna Stachowska

Neurobiologiczne podstawy wczesnej stymulacji funkcji poznawczych pokolenia cyfrowych tubylców

tekst PDF

 

Ryszard Tadeusiewicz

Przemożna siła mediów

tekst PDF

 

Stanisław Topolewicz, Małgorzata Klisowska

Prezentacje multimedialne – otwartoźródłowe alternatywy dla PowerPointa .........

tekst PDF

 

Magdalena Wasylewicz

Książka papierowa czy elektroniczna – preferencje czytelnicze dzieci i rodziców w dobie ekspansji nowych technologii

tekst PDF

 

Kazimierz Wenta

Edukacja w wirtualnej szkolnej sferze publicznej

tekst PDF

 

Magorzata Wieczorek-Tomaszewska

Legitymizacja visual literacy w procesie kształcenia młodzieży akademickiej

tekst PDF

 

Marta Wrońska

Nauczyciel – uczeń: syntopia czy dysonans w działaniach medialnych?

tekst PDF

 

Jolanta Zielińska

Internet jako medium komunikacyjne i informacyjne wykorzystywane przez osoby niewidome

tekst PDF