logoUP_pl

Uniwersytet Pedagogiczny

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Pedagogiczny

 

Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych

 


 

22. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

„CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA”

28-29 września 2012


 

Referaty

Sprawozdanie z sympozjum

Sprawozdanie i zdjęcia przygotował

internetowy serwis pedagogiczny reedukacja.pl